MIS 4.0 Dashboard โรงพยาบาลบางมูลนาก

1,128

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 8,656 คน / 10,848 ครั้ง)

รายละเอียด

20

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 348 คน / 360 ครั้ง)

รายละเอียด

5

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 274 คน / 301 ครั้ง)

รายละเอียด

28

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 295 คน / 389 ครั้ง)

รายละเอียด

โรคติดต่อที่สำคัญ

อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้

รหัส506 ชื่อโรค จำนวน(ราย)
02 อุจจาระร่วง [02] Acute diarrhea, Diarrhea,Infantile diarrhea, Gastroenteritis,Enteritis,Summer diarrhea 7

ประกาศ

0

คู่มือและข้อตกลงการใช้งาน